Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
•  Status prawny
•  Zadania Izby
•  Struktura organizacyjna
•  Organy Izby
•  Zasięg terytorialny
•  Struktura majątkowa
•  Kontakt
•  Elektorniczna Skrzynka Podawcza
•  Ochrona danych osobowych
  Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
•  Rejestry i ewidencje
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność kontrolna
•  Działalność informacyjna
•  Działalność szkoleniowa
  Inne organy działające przy Izbie
•  Regionalna Komisja Orzekająca
•  Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
•  Ochrona danych osobowych
  Informacje
•  Przetargi
•  Redakcja
•  Ogłoszenia
Pomoc
Statystyki

18989301
od 14 października 2004
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu » Status prawny Wersja do druku

Status prawny

 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu jest państwowym organem nadzoru i kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego funkcjonujących na obszarze województwa wielkopolskiego. Podstawę do działania izby stanowią przepisy ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania (Dz. U. Nr 167, poz.1747).


Konstytucyjną podstawę działania izb stanowi przepis art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. 78, poz. 483 z późn. zm.).  


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Zbigniew Lutomski, Data wprowadzenia: 2004-10-28 15:56:55, Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Lutomski, Data publikacji 2004-10-28 15:59:11, Ostatnia zmiana: 2014-02-12 09:05:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 19306