Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
•  Status prawny
•  Zadania Izby
•  Struktura organizacyjna
•  Organy Izby
•  Zasięg terytorialny
•  Struktura majątkowa
•  Kontakt
•  Elektorniczna Skrzynka Podawcza
•  Ochrona danych osobowych
  Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
•  Rejestry i ewidencje
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność kontrolna
•  Działalność informacyjna
•  Działalność szkoleniowa
  Inne organy działające przy Izbie
•  Regionalna Komisja Orzekająca
•  Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
•  Ochrona danych osobowych
  Informacje
•  Przetargi
•  Redakcja
•  Ogłoszenia
Pomoc
Statystyki

19576105
od 14 października 2004
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu » Struktura majątkowa Wersja do druku

Struktura majątkowa


Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi:
 1) środki trwałe - 5.077.322,40 zł
 2) pozostałe środki trwałe - 577.754,08 zł
 3) wartości niematerialne i prawne - 153.322,22 zł

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosi:
 1) środki trwałe - 5.205.991,57 zł
 2) pozostałe środki trwałe - 608.227,04 zł
 3) wartości niematerialne i prawne - 223.528,34 zł

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi:
 1) środki trwałe - 5.196.878,58 zł
 2) pozostałe środki trwałe - 645.368,48 zł
 3) wartości niematerialne i prawne - 239.598,18 zł

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi:
 1) środki trwałe - 5.992.736,45 zł
 2) pozostałe środki trwałe - 650.586,03 zł
 3) wartości niematerialne i prawne - 249.547,28 zł

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi:
 1) środki trwałe - 6.195.140,03 zł
 2) pozostałe środki trwałe - 719.684,28 zł
 3) wartości niematerialne i prawne - 249.547,28 zł

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.262.094,24 zł
2) pozostałe środki trwałe 788.304,09 zł
3) wartości niematerialne i prawne 249.547,28 zł.
 
Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.302.665,45 zł
2) pozostałe środki trwałe 925.806,80 zł
3) wartości niematerialne i prawne 261.306,08 zł.
 
Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.280.377,36 zł
2) pozostałe środki trwałe 954.544,61 zł
3) wartości niematerialne i prawne 263.288,84 zł.
 
Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.622.320,64 zł
2) pozostałe środki trwałe 1.072.390,57 zł
3) wartości niematerialne i prawne 267.777,11 zł.

Pomieszczenia w budynku, w którym mieści się siedziba Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (ul. Zielona 8), są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnej Izby Obrachunkowej z udziałem stanowiącym 31/100 części zabudowanej nieruchomości.

Pomieszczenia w budynku, w którym mieści się siedziba Zespołu Zamiejscowego RIO w Pile (al. Niepodległości 37), są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnej Izby Obrachunkowej z udziałem stanowiącym 12588/193953 części zabudowanej nieruchomości.

Pomieszczenia w budynku, w którym mieści się siedziba Zespołu Zamiejscowego RIO w Koninie (al. 1 maja 9), są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Regionalnej Izby Obrachunkowej z udziałem stanowiącym 14389/279256 części zabudowanej nieruchomości.

Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.466.051,36 zł
2) pozostałe środki trwałe 947.663,19 zł
3) wartości niematerialne i prawne 252.585,86 zł.
 
Majątek trwały (wg wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi:
1) środki trwałe  6.451.514,54 zł
2) pozostałe środki trwałe 936.425,71 zł
3) wartości niematerialne i prawne 252.585,86 zł.
 
 

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Zbigniew Lutomski, Data wprowadzenia: 2004-10-17 17:54:18, Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Lutomski, Data publikacji 2004-10-17 17:57:54, Ostatnia zmiana: 2018-04-05 12:18:10, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 18597