Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
•  Status prawny
•  Zadania Izby
•  Struktura organizacyjna
•  Organy Izby
•  Zasięg terytorialny
•  Struktura majątkowa
•  Kontakt
•  Elektorniczna Skrzynka Podawcza
•  Ochrona danych osobowych
  Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
•  Rejestry i ewidencje
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność kontrolna
•  Działalność informacyjna
•  Działalność szkoleniowa
  Inne organy działające przy Izbie
•  Regionalna Komisja Orzekająca
•  Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
•  Ochrona danych osobowych
  Informacje
•  Przetargi
•  Redakcja
•  Ogłoszenia
Pomoc
Statystyki

19575865
od 14 października 2004
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu » Działalność informacyjna

Kategorie
  Ramowy plan pracy Izby (6)
  Sprawozdania i informacje (7)
  Interpretacje, wyjaśnienia (2)
  Wykonanie budżetów jst (12)
  Sprawozdawczość budżetowa (1)
  Biuletyny Informacyjne (12)
  Subwencje (3)
  Komunikaty (13)