Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
•  Status prawny
•  Zadania Izby
•  Struktura organizacyjna
•  Organy Izby
•  Zasięg terytorialny
•  Struktura majątkowa
•  Kontakt
•  Elektorniczna Skrzynka Podawcza
•  Ochrona danych osobowych
  Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
•  Rejestry i ewidencje
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność kontrolna
•  Działalność informacyjna
•  Działalność szkoleniowa
  Inne organy działające przy Izbie
•  Regionalna Komisja Orzekająca
•  Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
•  Ochrona danych osobowych
  Informacje
•  Przetargi
•  Redakcja
•  Ogłoszenia
Pomoc
Statystyki

19575803
od 14 października 2004
Inne organy działające przy Izbie » Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych Wersja do druku

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych


Rzecznicy Dyscypliny Finansów Publicznych:

1. Rzecznik   - Aldona Pruska
2. Zastępca Rzecznika  - Renata Konowałek
3. Zastępca Rzecznika  - Marek Ślusarski

Adres do korespondencji:

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych właściwy w sprawach rozpatrywanych przez Regionalną Komisję Orzekającą
w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Poznaniu

skrytka pocztowa Nr 223,
60-967 Poznań 9.

Zespół Obsługi ds. Naruszeń Dyscypliny Finansów Publicznych:

- Aneta Błochowiak
- Joanna Kocik
- Ewa Pietruszka 

tel. (0-61) 85-95-720


Informację wytworzył: Piotr Skraburski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Piotr Skraburski, Data wprowadzenia: 2006-09-08 15:09:51, Zatwierdził do publikacji: Piotr Skraburski, Data publikacji 2006-09-08 15:11:48, Ostatnia zmiana: 2018-06-06 14:25:02, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 29266