Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
•  Status prawny
•  Zadania Izby
•  Struktura organizacyjna
•  Organy Izby
•  Zasięg terytorialny
•  Struktura majątkowa
•  Kontakt
•  Elektorniczna Skrzynka Podawcza
•  Ochrona danych osobowych
  Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
•  Rejestry i ewidencje
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność kontrolna
•  Działalność informacyjna
•  Działalność szkoleniowa
  Inne organy działające przy Izbie
•  Regionalna Komisja Orzekająca
•  Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
•  Ochrona danych osobowych
  Informacje
•  Przetargi
•  Redakcja
•  Ogłoszenia
Pomoc
Statystyki

18638988
od 14 października 2004
Informacje » Przetargi » 2008

Artykuły
  Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania o cenę na dostawę 13 komputerów przneośnych
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę okien
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę zestawów komputerowych, komputerów przenośnych typu „laptop” oraz serwera.