Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
•  Status prawny
•  Zadania Izby
•  Struktura organizacyjna
•  Organy Izby
•  Zasięg terytorialny
•  Struktura majątkowa
•  Kontakt
•  Elektorniczna Skrzynka Podawcza
•  Ochrona danych osobowych
  Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
•  Rejestry i ewidencje
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność kontrolna
•  Działalność informacyjna
•  Działalność szkoleniowa
  Inne organy działające przy Izbie
•  Regionalna Komisja Orzekająca
•  Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
•  Ochrona danych osobowych
  Informacje
•  Przetargi
•  Redakcja
•  Ogłoszenia
Pomoc
Statystyki

19347610
od 14 października 2004
Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu » Działalność informacyjna » Komunikaty

Artykuły
  Komunikat w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
  Komunikat w sprawie przedkładania sprawozdań rocznych z wykonania budżetu
  Komunikat w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
  Komunikat w sprawie aktualizacji systemu BeSTi@ do obsługi sprawozdawczości za I kwartał 2010 roku
  Komunikat w sprawie terminów złożenia sprawozdań za I kwartał 2010 r.
  Komunikat w sprawie nowych wzorów sprawozdań sektora finansów publicznych w zakresie operacji finanowych
  Komunikat w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych
  Komunikat dotyczący uchwał w sprawie funduszu sołeckiego
  Komunikat dotyczacy uchwał w sprawie sportu kwalifikowanego
  Wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych
  Stanowisko Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 18 listopada 2009 r. w/s możliwości wykorzystania środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego na finansowanie wkładu własnego wnioskodawcy w ramach małych projektów realizowanych w ramach
  Komunikat w sprawie sposobu wykonywania przepisów art. 30a i 30b ustawy - Karta Nauczyciela
  Szkolenia z nowego systemu SJO BESTIA