Wyszukaj:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
•  Status prawny
•  Zadania Izby
•  Struktura organizacyjna
•  Organy Izby
•  Zasięg terytorialny
•  Struktura majątkowa
•  Kontakt
•  Elektorniczna Skrzynka Podawcza
•  Ochrona danych osobowych
  Działalność Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
•  Rejestry i ewidencje
•  Działalność nadzorcza
•  Działalność opiniodawcza
•  Działalność kontrolna
•  Działalność informacyjna
•  Działalność szkoleniowa
  Inne organy działające przy Izbie
•  Regionalna Komisja Orzekająca
•  Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych
•  Ochrona danych osobowych
  Informacje
•  Przetargi
•  Redakcja
•  Ogłoszenia
Pomoc
Statystyki

18639029
od 14 października 2004
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2018-10-11 12:10:23 Wyniki badanych uchwał z dnia 10 października 2018 r.
  2018-10-11 11:08:44 Gmina Chodzież
  2018-10-11 11:08:44 Miasto i Gmina Krzyż Wielkopolski
  2018-10-09 13:14:40 Uzupełnienie Programu Nr 22 z dnia 10 października 2018 r.
  2018-10-03 14:41:34 Nr 22 z dnia 10 października 2018 r.
  2018-10-01 13:30:00 Miasto Turek - uchwała Kolegium uwzględniająca wniesione zastrzeżenia
  2018-10-01 13:30:00 Miasto Turek - zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego
  2018-10-01 13:30:00 Miasto Turek
  2018-10-01 08:29:38 Powiat Wolsztyński
  2018-10-01 08:29:18 Miasto Kościan